Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi

FİLATELİ SÖZLÜĞÜ

 

 • SÜREKLİ PUL

Posta ücretlerinin ödenmesi için kullanılan pul.

 • RESMİ PUL

Genel ve Özel Bütçeli Daireler için Belediyenin kullandığı pullar.

 • ANMA PULU

Belirli bir kişiyi ya da olayı anmak için çıkarılan pul. Tirajları az ve tarihleri bellidir.

 • ANMA BLOKU

Belirli bir olay veya kişiyi anmak üzere çıkarılan ve üzerine genellikle o olay veya kişiye ait resim ve motifler basılan pullardır. Zımbalı veya zımbasız bir ila birkaç pulu kapsayan, bütün olarak basılan pul tabaklarıdır.

 • EK DEĞERLİ PUL

Yılda iki kez ( Türkiye için geçerli) çıkan bu pulların nominal değerlerine + işaretiyle bir değer daha ilave edilir. İlave edilen bu değerin % 75'i Kızılaya % 25'i Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım amacıyla ödenmek içindir.

 • UÇAK PULU

Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pul.

 • TEMATİK PUL

Kuş, çiçek, spor, meşhur insanlar, şehirler, tablolar, otomobiller gibi belli konuların resimlerini taşıyan pul.

 • TAKSE PULU

Postaya verildiği gün ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş gönderilerin alıcıları tarafından ödenmesi gereken miktarı gösteren pul.

 • TET - BEŞ

Birbirine ters olarak basılan birbirinin aynı iki puldur.

 • FÖYYE

Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası.

 • SÜRŞARJ

Pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basılması işlemi.

 • VARYETE

Bir pulun değişik şekillerde basılması, erörden farkı idarenin kontrolü altında yapılmasıdır.

 • SANTRE

Pul resmini çevreleyen çerçevenin pul kağıdının tam ortasına basılması.

 • PORTFÖY

Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili, İlkgün zarfı, kart veya öbür yayınların olduğu Filatelik dosya.

 • SERİ

Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.

 • BLOK

Birbirinden ayrılmamış, üst üste veya yan yana en az 4 pulun meydana getirdiği grup.

 • LEJAND

Birbirinden ayrılmamış, üst üste veya yan yana en az 4 pulun meydana getirdiği grup Pul üzerindeki yazılar.

 • ŞARNİYER

Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.

 • FİLATELİK ZARF

İlkgün veya Özelgün damgasını taşıyan özel zarf.

 • İLKGÜN DAMGALI ZARF

Üzerlerine bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait İlkgün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarf.

 • ÖZELGÜN ZARFI

Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarf.

 • ÖZEL TARİH DAMGALI ZARF

Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunmayan ve özel tarih damgası ile damgalanmış filatelik zarflardır.

 • MARJ

Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında veya pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar.

 • POSTA KARTI

Üzerinde 'POSTA KARTI' ibaresi taşıyan resimli veya resimsiz kartlar.

 • ANTİYE

Üzerinde pul baskısı bulunan posta kartları.

 • PERFORAJ

Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirlerinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemi.

 • DANTEL

Perforaj işlemi sonrasında pulların kenarlarında meydana gelen dişler.

 • DEĞER

Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde bulunan alırken ödenecek maddi değer.

 • EMİSYON

Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.

 • ERÖR

Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.

 • ESE

Baskı durumunu pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan prova.

 • FORMA

Pul üzerindeki resmin milimetre olarak boyutu.

 • TİRAJ

Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.

 • FİLİGRAN

Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılan, pul kağıdında ışığa tutulduğunda görülebilecek yazı, çizgi veya şekil gibi belirti.

 • POŞET

İçinde monte edilmiş bantlar olan ve posta pulu konulabilir plastik muhafaza.

 • FLAM

Ücret ödeme makinalarında bulunan ve otomatik olarak pulun yanına basılan reklam veya resim.

 • MAKSİMUM KART

Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan özel damgalı filatelik kart.

 • NORMAL DAMGA

Pullar postada ancak bir kez kullanılırlar. Pul yapıştırıldıktan sonra damga ile iptal edilir. Günlük olarak kullanılan damga.

 • İLKGÜN DAMGASI

Pulların kullanılmaya başladığı İlk gün basılan, kendi konusuyla ilgili yazı ve motif taşıyan damga.

 • ÖZEL DAMGA

Herhangi bir pul yapıştırılmış zarfa, önemli bir olayı veya önemli bir günü hatırlatan konusuyla ilgili vurulan damga.

https://www.filateli.gov.tr